Pilates

Pilates

Os beneficios do o pilates son físicos, como o de correxir malas posturas e desenrolo de capacidades como a coordinación, equilibrio, flexibilidade, resistencia e forza e beneficios psíquicos,coma mellora da autoestima e confianza en si mesmo, mellora o seu ánimo e o saber distintas técnicas de respiración a súa concentración mellora.