Contacontos

ComoAxudoaAnton

COMO AXUDO A ANTÓN?

Neste contacontos, axudámonos do conto do mesmo título para traballar cos nenos o problema do bulling. A actividade consta de dúas partes. Nunha primeira parte contamos a historia que narra o conto, para despois pasar a debater cos nenos, as diferentes situacións que se dan no conto. Para esta segunda parte, repartimos entre os nenos unhas tarxetas, verdes e vermellas, para que eles den a súa opinión, a favor ou en contra da forma de facer das personaxes do conto, buscamos así que os rapaces se impliquen no tema e entre todos intentamos axudar a Antón para que non siga sendo vítima do acoso.

A duración do contacontos podese variar pero en un principio é de 45 minutos